Spoločnosť Medicton SK s.r.o. vznikla v januári 2021 ako dcérska firma s ručením obmedzeným spoločnosti Medicton Group s.r.o. a nadväzuje tak na viac ako 15 ročné skúsenosti materskej spoločnosti v pôsobení v oblasti zdravotníctva.   Spoločnosť Medicton Group s.r.o. pôsobí na českom trhu so zdravotníckou technikou od roku 2005. Medzi hlavné činnosti spoločnosti patrí výroba, predaj a servis zdravotníckej techniky, a ďalej tiež výskum a vývoj v oblasti nových medicínskych technológií. Predaj lekárskych prístrojov mnohých českých aj zahraničných výrobcov je realizovaný prostredníctvom e-shopu, skúsených obchodných zástupcov a produktových špecialistov. Servisné oddelenie potom zaisťuje kompletný záručný a pozáručný starostlivosť o lekárske prístroje a pokrýva širokú škálu metrologických, revíznych, servisných a ďalších kontrolných činností, ktoré sú zabezpečované certifikovanými revíznymi techniky. Medicton Group disponuje potrebným prístrojovým vybavením a certifikáciami k servisným činnostiam zdravotníckej techniky. Súčasťou spoločnosti je autorizované metrologické stredisko K 127 (AMS) a kalibračné laboratórium. Kvalita služieb je garantovaná certifikovaným systémom manažérstva kvality podľa noriem ISO 9001, ISO 13485 a ISO 17025. Pre všetky vykonávané činnosti so zdravotníckymi pomôckami (dovoz, distribúcia, servis) je spoločnosť riadne registrovaná u Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (SÚKL). V Registra zdravotníckych pomôcok (RZPO) je firma vedená pod reg. Č. 006605. Medzi spokojných zákazníkov firmy Medicton Group sa radia veľké fakultné nemocnice, krajské aj oblastné nemocnice, ambulantné zariadenie, ale tiež veľké množstvo privátnych ordinácií lekárov na území celej Českej republiky.
Víziou spoločnosti je stať sa prvou voľbou každej ordinácie a zdravotníckeho zariadenia pri výbere lekárskych prístrojov a servisu zdravotníckej techniky.
Poslaním spoločnosti je poskytovať našim zákazníkom komplexné riešenia s cieľom zabezpečiť im maximálnu efektivitu práce, minimalizovať administratívnu záťaž, zabezpečiť bezpečný chod a úsporu všetkých zdrojov vrátane zvyšovania legislatívneho povedomia.